دکتر میلتون اریکسون (۱۹۰۱-۱۹۸۰) به عنوان پدر هیپنوتیزم، به کار درمانگری و تدریس مشغول بود. در جوانی به فلج مبتلا شد. او از تکنیک‌های خودهیپنوتیزم جهت کاهش درد استفاده می کرد. پس از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی، یکی از معتبرترین و نوآورترین درمانگران عرصه هیپنوتیزم و روان درمانی شد. حتی پس از سکته دوم مغزی و نشستن بر روی صندلی چرخ دار، همچنان به درمانگری، آموزش و نویسندگی ادامه داد.

۱- خلسه یک تجربه روزمره طبیعی است.
۲- زندگی شما به خودی خود درد به همراه می آورد، مسئولیت شما خلق شادی برای خودتان است.
۳- ترسیم هر فرد از جهان همانند اثر انگشت او منحصربفرد است. هیچ دونفری شبیه به هم نیستند. هیچ دو نفری به یک شیوه درک نمی کنند. بنابراین در برخورد با افراد سعی نکنید درک خود را القا کنید.
۳- تغییر منجرشده به بینش به مراتب بیشتر از بینش منجرشده به تغییر است.
۴- شما نمی توانید وسایل بازی را تغییر دهید، ولی می توانید چگونگی بازی را تعیین کنید
۵- هیپنوتیزم یک روش عرفانی نیست بلکه استفاده نظام مند از آموخته‌های تجربی است. آموخته‌های گسترده‌ای که خود از طریق فرایند زندگی کسب می شوند.
۶- من دوست دارم در ابتدا مراجعان روانپزشکی خود را به یک رویداد لذت بخش و دلپذیر در گذشته برگردانم. این خیلی مهم است که آنها تحت تاثیر حضور برخی چیزهای خوب در گذشته‌شان باشند، و اکنون از آنها می خواهم با وجود حوادث خوب در پس زمینه‌شان حال حاضر را قضاوت کنند.
۷- ذهن ناخودآگاه بدون دانش فعالیت می کند و این راهی است که ترجیح میدهد.